Verka Serduchka the Weapon of Mass Distraction – Вєрка Сердючка – Зброя Масового Знищення

Verka Serduchka – Вєрка Сердючка

 • Невже ніхто не розуміє, що Вєрка Сердючка – це зброя масового знищення? Що це не просто клоун Данилко, а боєць невидимого фронту інформаційої (психологічної) війни. Ця зброя психологічного терору націлена не тільки на масову українську аудиторію, але й на і на окремих ідивідуумів (в данному випадку на мене персонально) в Україні і за кордоном. Вєрка Сердючка не є символом України. Ніколи не була і ніколи не буде. Вона є символом маніпулювання масовою свідомостю. Вона є символом пихологчної окупаіції України. Яке відношення цей клоун має до політики? Безпосереднє. А до мистецтва? Дуже далеке…

Psychological warfare (PSYWAR), or the basic aspects of modern psychological operations (PSYOP), have been known by many other names or terms, including Psy Ops, Political Warfare, “Hearts and Minds,” and Propaganda. Various techniques are used, by any set of groups, and aimed to influence a target audience’s value systems, belief systems, emotions, motives, reasoning, or behavior. It is used to induce confessions or reinforce attitudes and behaviors favorable to the originator’s objectives, and are sometimes combined with black operations or false flag tactics. Target audiences can be governments, organizations, groups, and individuals. The U.S. Department of Defense defines psychological warfare as: “The planned use of propaganda and other psychological actions having the primary purpose of influencing the opinions, emotions, attitudes, and behavior of hostile foreign groups in such a way as to support the achievement of national objectives.” “Psychological warfare employs any weapon to influence the mind of the enemy. The weapons are psychological only in the effect they produce and not because of the weapons themselves.” (Wikipedia)

Психологічна операція ( Psychological operation (PSYOP) — термін походить з США, в загальному випадку він означає планові дії з передачі відібраної інформації і індикаторів до іноземних аудиторій, щоб вплинути на їхні емоції, мотиви, цілі міркування, і нарешті на іноземні уряди, організації, групи, і індивідууми. ПсО є актом інформаційної війни. Інформаці́йна війна́ (англ. Information War) — використання і управління інформацією з ціллю набуття конкурентоздатної переваги над супротивником. (Wikipedia) Інформаційна боротьба другого покоління передбачає:

 • створення атмосфери бездуховності й аморальності, негативного відношення до культурної спадщини противника;
 • маніпулювання суспільною свідомістю соціальних груп населення країни з метою створення політичної напруженості та хаосу;
 •  дестaбілізація політичних відносин між партіями, об’єднаннями й рухами з метою провокації конфліктів, розпалення недовіри, підозрілості, загострення політичної боротьби, провокування репресій проти опозиції і навіть громадянської війни;
 •  зниження рівня інформаційного забезпечення органів влади й управління, інспірація помилкових управлінських рішень;
 •  дезінформація населення про роботу державних органів, підрив їхнього авторитету, дискредитація органів управління;
 •   підрив міжнародного авторитету держави, його співробітництва з іншими країнами;
 •   нанесення збитку життєво важливим інтересам держави в політичній, економічній, оборонній та інших сферах.

Мета інформаційної війни — послабити моральні і матеріальні сили супротивника або конкурента та посилити власні. Вона передбачає заходи пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній галузях. Очевидно, що інформаційна війна — складова частина ідеологічної боротьби.. Вони не призводять безпосередньо до кровопролиття, руйнувань, при їх веденні немає жертв, ніхто не позбавляється їжі, даху над головою. І це породжує небезпечну безпечність у ставленні до них. Тим часом, руйнування, яких завдають інформаційні війни у суспільній психології, психології особи, за масштабами і за значенням цілком співмірні, а часом і перевищують наслідки збройних воєн. Головне завдання інформаційних війн полягає у маніпулюванні масами. Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у:

 • внесенні у суспільну та індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів;
 • дезорієнтації та дезінформації маcc;
 • послабленні певних переконань, устоїв;
 • залякуванні свого народу образом ворога;
 • залякуванні супротивника своєю могутністю;
 • забезпечення ринку збуту для своєї економіки.

(Wikipedia)

Serduchka’s Tongue – Язик Сердючки

 • Why Serduchka Stick Her Tongue Out at Us? Sticking your tongue out is a sign of disrespect.
 • Чому Сердючка показує нам язика? Висунутий язик – ознака неповаги.

Verka Serduchka

Вєрка Сердючка,

символ духовної окупаіції України

“The tongue-show reflects negative emotions of the amygdala acting through brain-stem paleocircuits of the hypoglossal nerve (cranial XII).” (David B. Givens/Center for Nonverbal Studies)

 • Symbolism is a cybernetic science.
 • Символізм – це кібернетична наука.

A small corps of carefully trained hypnotists attached to armed force could weak more far-reaching havoc than an atom bomb.” (Dr. Georgio Estabrooks, America’s leading expert on hypnosis, 1950)

“Невелика група добре натренованих гипнотезерів разом із збройними силами може наробити більше шкоди ніж атомна бомба.” (Др. Джордж Естабрукс, провідний американський експерт з гіпнозу, 1950)

We are surrounded by a world of secret communications… (Eric Cole, “Hiding in Plain Sight”)

“Нас оточує світ таємних спілкувань…”
(Ерік Коль, “Приховане від неозброєного ока”)

verka-serduchka-dancing-lasha-tumbai-2007-13-5236Verka Serduchka’sTongue – Язик Вєрки Сердючки

 • You are laughing because you have no idea what is going on.
 • Ви смієтеся, тому що не розуємієте, що відбувається.

If you want a picture of the future, imagine a foot stomping on a human face – forever.” (George Orwell)

“All political and nationalist propaganda aims at only one thing; to persuade one set of people that another set of people are not really human and that it is therefore legitimate to rob, swindle, bully, and even murder them.” (Aldous Huxley, 1936)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: