Archive for the Eurovision 2007 Category

Verka Serduchka the Weapon of Mass Distraction – Вєрка Сердючка – Зброя Масового Знищення

Posted in Andriy Danilko, Інформаці́йна війна́, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Психологічна операція, зброя масового знищення, Eurovision, Eurovision 2007, Information War, Psychological warfare, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka, weapon of mass distraction on October 9, 2011 by Olena Starynets

Verka Serduchka – Вєрка Сердючка

 • Невже ніхто не розуміє, що Вєрка Сердючка – це зброя масового знищення? Що це не просто клоун Данилко, а боєць невидимого фронту інформаційої (психологічної) війни. Ця зброя психологічного терору націлена не тільки на масову українську аудиторію, але й на і на окремих ідивідуумів (в данному випадку на мене персонально) в Україні і за кордоном. Вєрка Сердючка не є символом України. Ніколи не була і ніколи не буде. Вона є символом маніпулювання масовою свідомостю. Вона є символом пихологчної окупаіції України. Яке відношення цей клоун має до політики? Безпосереднє. А до мистецтва? Дуже далеке…

Psychological warfare (PSYWAR), or the basic aspects of modern psychological operations (PSYOP), have been known by many other names or terms, including Psy Ops, Political Warfare, “Hearts and Minds,” and Propaganda. Various techniques are used, by any set of groups, and aimed to influence a target audience’s value systems, belief systems, emotions, motives, reasoning, or behavior. It is used to induce confessions or reinforce attitudes and behaviors favorable to the originator’s objectives, and are sometimes combined with black operations or false flag tactics. Target audiences can be governments, organizations, groups, and individuals. The U.S. Department of Defense defines psychological warfare as: “The planned use of propaganda and other psychological actions having the primary purpose of influencing the opinions, emotions, attitudes, and behavior of hostile foreign groups in such a way as to support the achievement of national objectives.” “Psychological warfare employs any weapon to influence the mind of the enemy. The weapons are psychological only in the effect they produce and not because of the weapons themselves.” (Wikipedia)

Психологічна операція ( Psychological operation (PSYOP) — термін походить з США, в загальному випадку він означає планові дії з передачі відібраної інформації і індикаторів до іноземних аудиторій, щоб вплинути на їхні емоції, мотиви, цілі міркування, і нарешті на іноземні уряди, організації, групи, і індивідууми. ПсО є актом інформаційної війни. Інформаці́йна війна́ (англ. Information War) — використання і управління інформацією з ціллю набуття конкурентоздатної переваги над супротивником. (Wikipedia) Інформаційна боротьба другого покоління передбачає:

 • створення атмосфери бездуховності й аморальності, негативного відношення до культурної спадщини противника;
 • маніпулювання суспільною свідомістю соціальних груп населення країни з метою створення політичної напруженості та хаосу;
 •  дестaбілізація політичних відносин між партіями, об’єднаннями й рухами з метою провокації конфліктів, розпалення недовіри, підозрілості, загострення політичної боротьби, провокування репресій проти опозиції і навіть громадянської війни;
 •  зниження рівня інформаційного забезпечення органів влади й управління, інспірація помилкових управлінських рішень;
 •  дезінформація населення про роботу державних органів, підрив їхнього авторитету, дискредитація органів управління;
 •   підрив міжнародного авторитету держави, його співробітництва з іншими країнами;
 •   нанесення збитку життєво важливим інтересам держави в політичній, економічній, оборонній та інших сферах.

Мета інформаційної війни — послабити моральні і матеріальні сили супротивника або конкурента та посилити власні. Вона передбачає заходи пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній галузях. Очевидно, що інформаційна війна — складова частина ідеологічної боротьби.. Вони не призводять безпосередньо до кровопролиття, руйнувань, при їх веденні немає жертв, ніхто не позбавляється їжі, даху над головою. І це породжує небезпечну безпечність у ставленні до них. Тим часом, руйнування, яких завдають інформаційні війни у суспільній психології, психології особи, за масштабами і за значенням цілком співмірні, а часом і перевищують наслідки збройних воєн. Головне завдання інформаційних війн полягає у маніпулюванні масами. Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у:

 • внесенні у суспільну та індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів;
 • дезорієнтації та дезінформації маcc;
 • послабленні певних переконань, устоїв;
 • залякуванні свого народу образом ворога;
 • залякуванні супротивника своєю могутністю;
 • забезпечення ринку збуту для своєї економіки.

(Wikipedia)

Serduchka’s Tongue – Язик Сердючки

 • Why Serduchka Stick Her Tongue Out at Us? Sticking your tongue out is a sign of disrespect.
 • Чому Сердючка показує нам язика? Висунутий язик – ознака неповаги.

Verka Serduchka

Вєрка Сердючка,

символ духовної окупаіції України

“The tongue-show reflects negative emotions of the amygdala acting through brain-stem paleocircuits of the hypoglossal nerve (cranial XII).” (David B. Givens/Center for Nonverbal Studies)

 • Symbolism is a cybernetic science.
 • Символізм – це кібернетична наука.

A small corps of carefully trained hypnotists attached to armed force could weak more far-reaching havoc than an atom bomb.” (Dr. Georgio Estabrooks, America’s leading expert on hypnosis, 1950)

“Невелика група добре натренованих гипнотезерів разом із збройними силами може наробити більше шкоди ніж атомна бомба.” (Др. Джордж Естабрукс, провідний американський експерт з гіпнозу, 1950)

We are surrounded by a world of secret communications… (Eric Cole, “Hiding in Plain Sight”)

“Нас оточує світ таємних спілкувань…”
(Ерік Коль, “Приховане від неозброєного ока”)

verka-serduchka-dancing-lasha-tumbai-2007-13-5236Verka Serduchka’sTongue – Язик Вєрки Сердючки

 • You are laughing because you have no idea what is going on.
 • Ви смієтеся, тому що не розуємієте, що відбувається.

If you want a picture of the future, imagine a foot stomping on a human face – forever.” (George Orwell)

“All political and nationalist propaganda aims at only one thing; to persuade one set of people that another set of people are not really human and that it is therefore legitimate to rob, swindle, bully, and even murder them.” (Aldous Huxley, 1936)

Advertisements

Hollywood Connections – Зв’язки з Голівудом

Posted in Andriy Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, Eurovision 2007, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on August 30, 2011 by Olena Starynets

Yellow Brick Road – Дорога з Жовтої Цегли

Yellow Brick Road – from my old web site – I wanted come back to Ukraine one day…

 • Дорога з Жовтої Цегли

This picture was a real present for Danilko and his Team. “The heart of Oz, near the corner of Larrabee and Santa Monica Boulevard in West Hollywood” (“Not in Oz Anymore” by Jeffery P. Dennis).

Making Something Out Of Nothing

 • Ця картинка на моїй веб-сторінці була справжнім дарунком для Данилка і його Команди. Геї живуть в глобальній Країні Оз, “серце якої знаходиться у Західному Голівуді, неподалік рогу Ларабі і бульвару Санта Моніка.” Тепер з мене можно було знущатися і розпускати плітки про мою нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію. “Який там політичний притулок – брехуха. В Україні ж нема політичних біженців!” 

yellowbrrd1

The Oz country

Where is the heart of the Oz country? Where other parts of Oz? “Other parts of Oz: Castro Street in San Francisco, the West Village in New York, le Marais in Paris” (“Not in Oz Anymore” by Jeffery P. Dennis).

 • “Інші частини Країни Оз – Кастро стріт у Сан Франциско, Вест Вілідж в Ню Йорці, Ле Мараіс у Парижі.”

Nothing Takes Center Stage

Yellow Brick Road – Дорога з Жовтої Цегли (Eurovision 2007)

 • “Only 10% of the population is gay” (“Not in Oz Anymore” by Jeffery P. Dennis), but Danilko feels like he is a majority member. Well, he is a very well connected man.

Verka Serduchka – Los Angeles 2012

 • Як ви думаєте хто ходить на Данилкові концерти у Лос Анжелесі? Українська діаспора з синьо жовими прапорами?

“Если раньше Сердючка сыпала рассказами из жизни на украинском хуторе и в провинции, то теперь свои монологи она ведет из Манхэттена (там она гастролирует, живет в пентхаузе крутого отеля), рассказывает о встречах с олигархами на Венецианской биеннале, а также о знакомстве с Путиным.”

http://www.fontanka.ru/2011/06/30/131/

Nothing Becomes Everything

“Verka Serduchka is one of Ukraine’s biggest pop stars. She’s not really a singer…or an actress. In fact, she’s not even a she. This is a star with identity issues” ( The Two Faces of Verka Serduchka by Brigid McCarthy, The World ⋅ April 7, 2010).

hollywoodspy

Paul Feig and Melissa McCarthy

 • Paul Feig wrote, directed, and produced the 2015 spy comedy movie Spy for 20th Century Fox, starring Melissa McCarthy.
 • Some newspapers in Ukraine wrote that friends of Danilko (Serduchka) in America decided to help him because he got very unpopular in Ukraine. Poor little baby… Ukrainians are so mean…
verka-serduchka-spy-movie-melissa-mccarthy

It Is a Hollywood Secret – A Story About the Evil Ukrainian Twin

Spy

 • Verka Serduchka was in reality a huge inspiration for this movie…a gold mine.

Film-Review-Spy-CAT-LADYCPsVk3zWoAAKdWX

Spy2015_TeaserPoster

 • “Although people must look in order to see, looking by itself is not enough…We argue that the key factor is attention. Inattentional blindness can turn something into nothing…Needless to say, inattentional deafness is just as common a problem. How often have you talked with people only to discover they haven’t heard a word you said?” (The Hole in the Universe by K.C.Cole,2001)

e7218f5-clipboard012

What color is your star?

 • Danilko, a neurotic man who sought to escape the troubles of his dark past by allowing Serduchka’s identity to subsume his own. Danilko made his career with the help of anti-Ukrainian forces in Ukraine. He has some very dark secrets in his past. One of his victims is a Ukrainian artist and poet in exile – Olena Starynets. She got a political asylum in America in 1999 and now is a citizen of the United States. This story is a real spy saga…
 • Olena Starynets was a witness of atrocities, ethnic cleanings in the Eastern Ukraine which started when Kuchma became a President of Ukraine in 1994.
 • While Serduchka was mocking her, Olena’s life in America became a real hell. She was labeled as a gay, prostitute and lair. Her documents and identity was stolen. Her art was posted on porno sites, she was stalked and humiliated in all possible ways. People from Hollywood who are connected to sex industry was after her. Why? Why a Ukrainian dissident, now 60 years old women, a typical intellectual in glasses is targeted by those people? Right, this is all about how to trash a reputation of the “Ukrainian nationalist.” When I was leaving Ukraine to America some people told me that “all Ukrainians should work in the uranium mines.”  Do you know that population of Ukraine is now 8 million less than in 1993? What is so funny about genocide?
 • The KGB people in my city told me, that they do not send nobody in Siberia anymore because it is too expensive. Instead, they send the Ukrainians abroad and oversees. So, America is the equivalent of gulag for them. Why not if the American tax payers are paying for everything. Pretty clever.
 • Nobody was after Danilko all those years. He was making a big backs while he was dancing on the funeral of Ukraine.
 • Actually, he even not a gay. He is just using gays. He is using everybody because he is a people user.

Star, Flower, Smile & Much More – Зірка, Квітка, Посмішка і Ще Багатo Чого

Posted in Andriy Danilko, Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, Eurovision 2007, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on August 30, 2011 by Olena Starynets

Cheshire Cat Smile – Посмішка Чеширського Кота

Cheshire Cat Smile. 2004 © Olena Starynets

Cheshire Cat Smile. 2004 © Olena Starynets

 • Посмішка Чеширського Кота – from my old website
Cheshire Cat Smile. 2004 © Olena Starynets

Cheshire Cat Smile. 2004 © Olena Starynets

 • Посмішка Чеширського Кота – from my old website

Smile - Verka Serduchka - Dancing - Europe2007My Smile is literally in the hands of Verka Serduchka

 • Her jacket is my old one. Her glasses are the same…Brown…from Zaporizhzhia. “Mama Music” is a real bone factory. Artist kill and recycling.

VS_kavun_fdpucba43g10341cVerka Serduchka with a slice of water melon in her hand

 • Verka Serduchka with my “slice of watermelon”
 • She is a protestor/dissident poet (“Song Can’t Be Killed!”)
 • “Smiles” incorporated in her poster “Song Can’t Be Killed!”
 • She is in my home slippers and paints with jacket which was my usual outfit.
 • Interesting that it is a blue yellow Ukrainian patriotic jacket

Star – Зірка

White Star & Smile. 2004-2005 © Olena Starynets

 • Why I have a star on my head? My last name is STARynets.  Slavic, Sanskrit roots.
 • It was posted on my web site with my digital art and some chapters from my manuscript (Academy of the Dark Arts).
 • It was first time in the history of Ukraine when KGB attacked a manuscript and writer in America.

Verka Serduchka – Logo

Why did they do it? Why they was so aggressively harvesting me as an artist and identity?

 • Because they was thinking that I do not survive, as many other victims of terror and ethnic cleansing in the Eastern Ukraine. Death Squads was tasting on me all their advanced technology of torture and murder.
 • They wanted destroy me morally and physically; make me be sorry that I was born as an Ukrainian.
 • They love my art and designs. So, they found it very talented and used it. They make money.
 • They wanted to dance on my grave, so other Ukrainian artists, intellectuals and opposition will be scared. “She who is not with us is against us.”

VS bw_star13503881781Verka Serduchka in my glasses

Flower – Квітка / Rose – Троянда

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

https://opticmicroscope.files.wordpress.com/2011/08/olena_starynets_smile_black12.jpg?w=240&h=300

Smille & Rose. 2004-2005 © Olena Starynets

 • Why I have a red rose on my head? I am an Ukrainian. First, it was roses with long ribbons, than only red roses, then – just one rose. It was a Symbol. The Ukrainian Folk Symbol.The Ukrainian women are using to wear flowers on their heads from the ancient times.

Rose - Verka SerduchkaVerka Serduchka with my Red Rose

Button (rose) from my old web site


Button (rose) from my old web site

Button (red roses) from my old web siteFrom my old web site.

Sunflowers – Соняхи

This is even my smile – a little bit ironical, but not sarcastic  and cynical, like the Verka Serduchka’s smile.

Smile.2001-2009 © Olena Starynets

Smile.2001-2009 © Olena Starynets

 • I have a photograph, where I am standing in the sunflower field in Ukraine.This is just a part of my photograph, which I transformed into a digital art.

fon2Verka’s Sunflower

 • Sunflower – background from Verka Serduchka’s old web site
Sunflowers - wikipedia

Sunflowers – Wikipedia

 • From my old website

2001 © Olena Starynets

 • It was my first steps in the field of the digital art (2000-2001), so do not be too critical…I was using images of the sunflower field on my websites, because it is one of the symbols of Ukraine.

Ukrainian Folk Costume

Ukrainian Folk Costume. 2006 -2009 © Olena Starynets

Ukrainian Folk Costume. 2006 -2009 © Olena Starynets

 • This is one of my favorite themes – the Ukrainian Folk Costume

VS_383730292-e1359022190205Verka Serduchka in a Ukrainian folk costume

 • Making fun of the Ukrainians and their “national uniform”

Little Stars – Маленькі Зірочки

Serduchka got huge “sexy” brests

Highlighting gender differences is what makes a person look “sexy.” (The Definitive book of Body Language” by Allan & Barbara Pease, 2004)

VS_zirochka_fdpi1yturhserus1

Verka Serduchka became a star

 • Verka Serduchka suddenly changed her profession and became a star.
Web - Background. © Olena Starynets

Web – Background. © Olena Starynets

Artist & Poet in Exile – Художник у Вигнанні

Verka SerduchkaThis is practically my design

 • Verka Serduchka was a simple middle age woman, which was working on the Ukrainian rail road. I saw Serduchka on TV. She was funny, natural and sincere. I moved in America in the end of January 1998. In the end of 1998 I sent my asylum application in the INS. I got a political asylum in July 1999. Then was the  September of 2001…

” 2001 Андрій кардинально змінив образ Сердючки — з невихованої провідниці вона перетворилася на поп-зірку. В цей час також виходять перші компакт диски Андрія з піснями, які моментально зажили великої популярності серед аудиторії.

Творчість, виступ на Євробаченні та сама постать Вєрки Сердючки залишається досить суперечливою в Україні.
Депутат від Партії Регіонів Тарас Чорновіл назвав Данилка в образі Сердючки «гермафродитом» і пообіцяв не дивитися фестиваль. Конгрес українських націоналістів також підкреслив, що на їх думку цей персонаж є втіленням «малоросійщини» і ганьбить Україну.”

“Восени 98-го програма пішла на „ТБ-6” і про „народну провідницю” дізнались в Росії. В новій програмі «Я – революція!» Данилко змінив імідж Сердючки – із провідниці вона перетворилася на поп-зірку.
В 2001-му вийшов перший промоційний (не для продажу) компакт-диск Верки Сердючки «Pirozhok», через рік вийшов офіційний збірник кращих записів 1998-2002 рр. «Неизданное». “

 • P.S. I left Ukraine to America in January 1998.

imageszVerka Serduchka – suddenly a poet & artist in exile

 • This is practically, a copy of my own photograph in winter overcoat and beret. “Not published” (Neizdannoe) is my verses and my autobiographical novel manuscript. Also, Verka Serduchka was not only poet, but an artist too. There was her “paintings” (kaliaki-maliaki) on her first website too.
 • Since 1994 Kuchma started political terror in Ukraine. However, they refused admit that they have political refugees. So, they told that I am not a dissident, but gay and prostitute.
 • Also, that I am not a Ukrainian, that I am not a professional artist and I am not a poet. I AM NOBODY. Verka Serduchka is a real KGB killer.
Verka Serduchka - a beginning of the transformation

Verka Serduchka –  beginning of the transformation

 • Such sudden, radical personality change.

Verka_SerduchkaVerka Serduchka – Out of closet, still in her old skirt

hqdefaultVerka Serduchka – Near her old train

Transformation – Трансформація

Verka Serduchka (actor: Andriy Danilko) was a simple girl:

 • She never was wearing glasses.
 • She never was painting pictures or writing poems before.
 • She never had her own website with samples of her art and unpublished books.
 • She was working on the Ukrainian rail road.
 • She was popular in Ukraine

Why she suddenly transformed in the smiling Star with:

 • Rose on the head
 • White Star on the head
 • Red smile in the hands

and much more…

Putting the Pieces Together

groshi_171279049It’s all about Money

 • Danilko obviously enjoying his money:”I love big bucks!”

“By grabbing more food, aggressive pups grow faster and larger.” (“Unlocking Secrets of the Unknown”)

——-

Sorry, my website is under re-construction. 🙂

Artist in Exile – Художник у Вигнанні

Posted in Andriy Danilko, Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, Eurovision 2007, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on August 29, 2011 by Olena Starynets

tumblr_n4tkxmLaAh1tyfwgeo7_r1_540

Artist in Exile Project © 2013 Olena Starynets

Artist in Exile

I am an artist
I live in a tulip
I have no home
I am from Ukraine
I live in the garden
I love all nice flowers
I live in the tulip
I am from Ukraine

April 15, 2014
© 2014 Olena Starynets

tumblr_n4tkxmLaAh1tyfwgeo10_r1_540

Artist in Exile Project ©2013 Olena Starynets

Художник у Вигнанні

Я художник
Я живу у тюльпані
Я з України
В мене хати нема
Я живу у садочку
Я люблю дуже квіти
Я живу у тюльпані
В мене хати нема

© 2014 Олена Старинець

Olena_Starynets_Tulip

I Live in the Tulip ©2015 Olena Starynets

Artist in Exile Project ©2013 Olena Starynets

Artist in Exile Project ©2013 Olena Starynets