Archive for the Verka Serduchka Category

Verka Serduchka the Weapon of Mass Distraction – Вєрка Сердючка – Зброя Масового Знищення

Posted in Andriy Danilko, Інформаці́йна війна́, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Психологічна операція, зброя масового знищення, Eurovision, Eurovision 2007, Information War, Psychological warfare, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka, weapon of mass distraction on October 9, 2011 by Olena Starynets

Verka Serduchka – Вєрка Сердючка

 • Невже ніхто не розуміє, що Вєрка Сердючка – це зброя масового знищення? Що це не просто клоун Данилко, а боєць невидимого фронту інформаційої (психологічної) війни. Ця зброя психологічного терору націлена не тільки на масову українську аудиторію, але й на і на окремих ідивідуумів (в данному випадку на мене персонально) в Україні і за кордоном. Вєрка Сердючка не є символом України. Ніколи не була і ніколи не буде. Вона є символом маніпулювання масовою свідомостю. Вона є символом пихологчної окупаіції України. Яке відношення цей клоун має до політики? Безпосереднє. А до мистецтва? Дуже далеке…

Psychological warfare (PSYWAR), or the basic aspects of modern psychological operations (PSYOP), have been known by many other names or terms, including Psy Ops, Political Warfare, “Hearts and Minds,” and Propaganda. Various techniques are used, by any set of groups, and aimed to influence a target audience’s value systems, belief systems, emotions, motives, reasoning, or behavior. It is used to induce confessions or reinforce attitudes and behaviors favorable to the originator’s objectives, and are sometimes combined with black operations or false flag tactics. Target audiences can be governments, organizations, groups, and individuals. The U.S. Department of Defense defines psychological warfare as: “The planned use of propaganda and other psychological actions having the primary purpose of influencing the opinions, emotions, attitudes, and behavior of hostile foreign groups in such a way as to support the achievement of national objectives.” “Psychological warfare employs any weapon to influence the mind of the enemy. The weapons are psychological only in the effect they produce and not because of the weapons themselves.” (Wikipedia)

Психологічна операція ( Psychological operation (PSYOP) — термін походить з США, в загальному випадку він означає планові дії з передачі відібраної інформації і індикаторів до іноземних аудиторій, щоб вплинути на їхні емоції, мотиви, цілі міркування, і нарешті на іноземні уряди, організації, групи, і індивідууми. ПсО є актом інформаційної війни. Інформаці́йна війна́ (англ. Information War) — використання і управління інформацією з ціллю набуття конкурентоздатної переваги над супротивником. (Wikipedia) Інформаційна боротьба другого покоління передбачає:

 • створення атмосфери бездуховності й аморальності, негативного відношення до культурної спадщини противника;
 • маніпулювання суспільною свідомістю соціальних груп населення країни з метою створення політичної напруженості та хаосу;
 •  дестaбілізація політичних відносин між партіями, об’єднаннями й рухами з метою провокації конфліктів, розпалення недовіри, підозрілості, загострення політичної боротьби, провокування репресій проти опозиції і навіть громадянської війни;
 •  зниження рівня інформаційного забезпечення органів влади й управління, інспірація помилкових управлінських рішень;
 •  дезінформація населення про роботу державних органів, підрив їхнього авторитету, дискредитація органів управління;
 •   підрив міжнародного авторитету держави, його співробітництва з іншими країнами;
 •   нанесення збитку життєво важливим інтересам держави в політичній, економічній, оборонній та інших сферах.

Мета інформаційної війни — послабити моральні і матеріальні сили супротивника або конкурента та посилити власні. Вона передбачає заходи пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній галузях. Очевидно, що інформаційна війна — складова частина ідеологічної боротьби.. Вони не призводять безпосередньо до кровопролиття, руйнувань, при їх веденні немає жертв, ніхто не позбавляється їжі, даху над головою. І це породжує небезпечну безпечність у ставленні до них. Тим часом, руйнування, яких завдають інформаційні війни у суспільній психології, психології особи, за масштабами і за значенням цілком співмірні, а часом і перевищують наслідки збройних воєн. Головне завдання інформаційних війн полягає у маніпулюванні масами. Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у:

 • внесенні у суспільну та індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів;
 • дезорієнтації та дезінформації маcc;
 • послабленні певних переконань, устоїв;
 • залякуванні свого народу образом ворога;
 • залякуванні супротивника своєю могутністю;
 • забезпечення ринку збуту для своєї економіки.

(Wikipedia)

Serduchka’s Tongue – Язик Сердючки

 • Why Serduchka Stick Her Tongue Out at Us? Sticking your tongue out is a sign of disrespect.
 • Чому Сердючка показує нам язика? Висунутий язик – ознака неповаги.

Verka Serduchka

Вєрка Сердючка,

символ духовної окупаіції України

“The tongue-show reflects negative emotions of the amygdala acting through brain-stem paleocircuits of the hypoglossal nerve (cranial XII).” (David B. Givens/Center for Nonverbal Studies)

 • Symbolism is a cybernetic science.
 • Символізм – це кібернетична наука.

A small corps of carefully trained hypnotists attached to armed force could weak more far-reaching havoc than an atom bomb.” (Dr. Georgio Estabrooks, America’s leading expert on hypnosis, 1950)

“Невелика група добре натренованих гипнотезерів разом із збройними силами може наробити більше шкоди ніж атомна бомба.” (Др. Джордж Естабрукс, провідний американський експерт з гіпнозу, 1950)

We are surrounded by a world of secret communications… (Eric Cole, “Hiding in Plain Sight”)

“Нас оточує світ таємних спілкувань…”
(Ерік Коль, “Приховане від неозброєного ока”)

verka-serduchka-dancing-lasha-tumbai-2007-13-5236Verka Serduchka’sTongue – Язик Вєрки Сердючки

 • You are laughing because you have no idea what is going on.
 • Ви смієтеся, тому що не розуємієте, що відбувається.

If you want a picture of the future, imagine a foot stomping on a human face – forever.” (George Orwell)

“All political and nationalist propaganda aims at only one thing; to persuade one set of people that another set of people are not really human and that it is therefore legitimate to rob, swindle, bully, and even murder them.” (Aldous Huxley, 1936)

Advertisements

Rasputin of Ukrainian Show Biz – Распутін Українського Шоу Бізнесу

Posted in Andriy Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on October 7, 2011 by Olena Starynets

2011Alles_Gut_Mamba

Verka Serduchka – Andriy Danilko

 • Чи це не “створення атмосфери бездуховності й аморальності, негативного відношення до культурної спадщини ворога?”

Psychological Warfare
“Long used, and nothing more than spreading demoralizing or misleading information among the enemy. Still used, and still works.” (“Digital Solders” by James F. Dunnigan, 1996)

Психологічна Зброя
“Давно використовується і є нічим іншим, як росповсюдженням деморалізуючої і брехливої інформації серед ворогів.”

 Verka Serduchka – Song of the Prostitute – Пісня Повії – Вєрка Сердючка

2011

 • P.S. До речі, ця вишиванка з мого комп’ютера…

3f4db51002e9

Verka Serduchka – Andriy Danilko

 • Pay attention to how Serduchka-Danilko represents Ukrainian women: Ukrainian woman=Prostitute
 • Зверніть увагу на те як Сердючка-Данилко репрезентує українських жінок: Українка=Повія

Текст песни “Помоги мне” (“Бриллиантовая рука”)

Слова любви вы говорили мне В городе каменном, А фонари с глазами жёлтыми Нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так Огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы Разбудили вулкан.

Помоги мне, помоги мне, В желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет В огнедышащей лаве любви.

Нам попугай грозил загадочно Пальмовой веточкой, А город пил коктейли пряные, Пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, Милою девочкой, Но не смогли понять, что шутите Вы с вулканом страстей.

Помоги мне…

Ямайским ромом пахнут сумерки Синие, длинные, А город каменный по-прежнему Пьёт и ждёт новостей. Закат опять окрасил улицу Красками дивными. Но грозовые тучи кружатся Над вулканом страстей!

Помоги мне…

Dancing2Verka Serduchka – Andriy Danilko

 • Verka Rasputin With His Trophy.
 • Вєрка Распутін ії Трофей.
 • Danilko is not just a self-obsessed man who decorate himself like a peacock. He is not really a drag-queen. He is so much more…

Andriy Danilko – Female Impersonator

Verka_Serduchka

Andriy Danilko – female impersonator

 • Presenting himself as a woman on stage, Danilko straggle to accept his homosexuality.
 • Offstage he make arrogant comments about women in an effort to mask his sexuality.

Self-Touching

 • “Most pictures of women in sensual poses include plenty of Self-Touching.”
 • “Our minds get our bodies to act out our secret desires – and so it is with Self-Touching.”
 • Serduchka’s “self-touch lets her imagine what it might feel like if the man was initiating the touch.”

(The Definitive book of Body Language” by Allan & Barbara Pease, 2004)

Verka Serduchka – “Du Hast” – Вєрка Сердючка – “Ти Ненавидиш”

“Information war is not new; we just have some new gear and techniques that increase our capabilities, and the number of targets we can go after.” (“Digital Solders” by James F. Dunnigan, 1996)

“В інформаційній війні нема нічого нового. В нас просто є трохи нових приборів і технології що підвищують наші можливості і кількість цілей які ми можемо переслідувати.” (“Цифрові Солдати” –  Джеймс Ф. Доніган)

VERKAhqdefault

Verka Serduchka – Nazi

2007

(Song of the Rammstein group – Germany)

Du du hast du hast mich du hast mich gefragt du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage Nein Willst du bis zum Tod, der scheide sie lieben auch in schlechten Tagen Nein

You you hate you hate me you hate me to say you hate me to say you hate me to say, i did not obey Do you want, until death separates you, to be faithful to her for all days Never Do you want, until death, which would separate, to love her, even in bad days Never

Ти Ти ненавидиш Ти ненавидиш мене Ти спитала мене Ти спитала мене, а я нічого  не відповів Чи хочеш бути їй вірним у всі дні, поки смерть вас не розлучить Ніколи Чи хочеш, поки смерть вас не розлучить, любити її, навіть у погані дні Ніколи

 • Мені цікаво, чи оцей кошмар наш народ дивиться по телебаченню і абсолютно не аналізує, що йому власне, показують? Співається німецькою агресивна  пісенька про ненависть до жінки, а викрикуються лозунги “Схід і Захід – разом!” В натовпі, серед молоді у національних строях танцює група “констракшн вокерз” у касках, активно демонструючих свої оголені м’язи. Що дає всі підстави здогадатися про їхню нетипову сексуальну  орієнтацію. Щодо Вєрки Сердючки, то вона є справжнім “ісчадієм ада.” Ця сатана у вкраїнському одязі не має у собі нічого українського, бо для неї нема нічого святого. Чи це для Андрія Данилка нема нічого святого?

Unholy Trinity – Несвята Трійця

The Holy Trinity: Father, Son and Holy Spirit.

Свята Трійця: Отець, Син і Святий Дух.

The Unholy Trinity: Phalse Prophet, Satan and Anti-Christ.

Несвята Трійця: Фальшивий Пророк, Сатана і Антихрист.

 Verka Serduchka the Trinity - Вєрка Сердючка, як Свята Трійця

Serduchka the Trinity – Сердючка, як Свята Трійця

  • Serduchka’s attack on the Christian Faith: Serduchka=Trinity

  • Сердючка атакує Християнську віру: Сердючка=св.Трійця
  • Jesus was Straight.

  • Ісус не був гомосексуалістом.

Wikipedia –  about the video clip Du Hast (Rammstein) – 1997 The video begins with Christoph Schneider and actress Astrid Meyerfeldt arriving in a Volga GAZ-21 car near a desolate nondescript small warehouse in the countryside. Schneider reaches into the backseat to get a bag and takes out a handgun, tucking it into the back of his pants as he walks into the building. Inside, the rest of the band are standing around wearing Cupid masks, cut off below the nose. The band take off their masks seeming pleased to see Schneider and start drinking, but the mood turns negative as evidenced by Lindemann hitting Schneider’s character from a camera view. A shot showing a syringe being administered seems to be the reason for slurred views of the band’s faces, all emphasizing the song chorus to the face of Schneider’s character, presumed to be lying on the ground. A match is lit, lighting up a gasoline trail and an upstanding human figure is engulfed in flames. The entire band then walks outside, including Schneider completely unscathed as seen by Meyerfeldt waiting by the car. Schneider glances at Meyerfeldt, checks his watch and the car explodes behind the band walking in a line, unfazed by the explosion and not looking back.

“Видеоклип Du Hast был выпущен 21 июля 1997 года, снят в Берлине-Бранденбург по мотивам кинофильма Квентина Тарантино «Бешеные Псы». Клип начинается с того, что Кристоф со своей подругой подьезжает к заброшенному и стоящему посередине поля домику-ангару. Он выходит из машины, засовывает пистолет за ремень и направляется к ангару, не оборачиваясь на явно расстроенную спутницу. Далее действие в видео раздваивается. Мы видим как Шнайдер заходит в ангар, где его уже поджидают «друзья», с которыми он предположительно намеревается порвать. Потом кадр меняется и режиссер показывает то, что представляет себе женщина, оставшаяся у машины: Шнайдера спаивают, бьют, вкалывают ему наркотики, а потом поджигают его тело. Затем камера опять совершает прыжок, и оказывается, что мужчины в довольно приподнятом настроении покидают ангарное помешение и строевым шагом идут в противоположную от машины сторону, при этом Кристоф Шнайдер идет вместе с ними,живой и невредимый. Он коротко смотрит на ошарашенную подругу и переводит взгляд на наручные часы. Через пару секунд звучит взрыв и машину с подругой Кристофа охватывает огненное пламя. Становится ясно, что фантазии женщины были ошибочны: Кристоф предпочел друзей, а не ее, и собирался порвать вовсе не с друзьями. Для российского зрителя клип интересен прежде всего местом, где проходили съемки — это заброшенная местность у ворот бывшей казармы Советской армии, а также машиной, которая появляется в начале клипа — «Волга» (ГАЗ-21).” b03066339dcad43e88cedd2e69373431“Волга” (ГАЗ-21)

Deciphering the Real Meaning

 • Why Serduchka/Danilko sing this song?
 • We all know who owns a Volga GAZ-21 car.
 • Why Serduchka/Danilko wearing the Ukrainian folk costume?
 • Does Serduchka/Danilko trying to tell us that the Ukrainians=Nazi?
 • Actually, who is Nazi? Serduchka or Danilko? Very confusing.
 • We know that Serduchka/Danilko is a tool. Who own this tool? This is a very interesting question.

Serduchka’s Pointing Finger

16593401_cover

Serduchka’s Pointing Finger = “Do it or else!”

“The Palm-Closed-Finger-Pointed is a fist where the pointed finger is used like a symbolic club with which the speaker figuratively beats his listeners into a submission. …The pointing finger creates negative feelings in most listeners.” (The Definitive book of Body Language” by Allan & Barbara Pease, 2004)

 • This is “a primal move most primates use in a physical attack.” (The Definitive book of Body Language” by Allan & Barbara Pease, 2004)

Support for Friendly Political Forces – Підтрмка “Дружніх Політиічних Сил”

“Another way of influencing events in foreign countries is the provision of material support to friendly political forces, such as political parties, civic groups, labor unions, and media.” (“Silent Warfare” by Abram N. Shulsky, 1993)

“Інший шлях впливу на події в іноземх країнах – це иаеріальна допомога дружнім політичним партіям громадським органзаціям профспілкам і засобам масової інормації.” (“Тиха Війна” –  Абрам М. Шульський)

blok_verki_serduchki_55005_1Блок Верки Сердючки “За своїх!” (Friendly Political Forces)

“Ведь Верка собиралась побеждать не одна — за этим “паровозом” шла команда молодых политиков — людей абсолютно внятных, “selfmade-man’ов”, ориентированных на инновационное развитие и уставших взирать на “Большой дерибан”. (Андрей Окара: “ВЕРХОВНАЯ РАДА – ТУМБАЙ!”)

 • Why? That question, all the time. Why? How all this possible? To figure Danilko in the Ukrainian Parliament is beyond the scope of the wildest imagination. (Unless Danilko will burn down the Reichstag and become Fuhrer.) Everybody knows about it but it’s not talked about. It was possible because of his political links, this is no secret.

 • Чому? Весь час повстає це й саме питання. Чому? Яце взагалі було можливе? Уявити Данилка в Верхоаній Раді було можливим тільки у страшному сні. (Хіба що Данилко підпалив би Рейхстаг і став Фюрером) Всі знають ро це, але мовчать. Це було можливим тільки через його звязки з “дружніми силами” і їхніми спонсорами.
 • However, who are “свої “? Probably, “наши”?
 • Цікаво, хто ж це “свої” – “наші”?

VS_star_badnh1a4nvft247fv2aDisrespect – Неповага

 • Зневага до української культури, мови, національних почуттів, релігії.

Influencing Currents of Thought – Впливаючи на Хід Думок

“One of the more direct ways of attempting to influence a society is by disseminating opinions, information, or misinformation through the available media.” (“Silent Warfare” by Adam N. Shulsky, 1993)

“0дин з найбільш прямих шляхів впливати на суспільство – це розповсюджування поглядів інформаціїі дезінформаціїза допомогою доступних засобів масової інформації.” (“Тиха Зброя” – Адам Н Шульський)

“Two hundred trained foreign operators (…) could develop a uniquely dangerous army of hypnotically controlled Fifth Columnists.” (Dr. Georgio Estabrooks, America’s leading expert on hypnosis, 1950)

“Дві сотні добре натренованих іноземних операторів (…) можуть створити надзвичайно небезпечну армію гіпнотично контрольованих п’ятиколонщиків.” (Др. Джордж Естабрукс, провідний американський експерт з гіпнозу, 1950)

“A fifth column  – a subversive group that supports the enemy and engages in espionage or sabotage; an enemy in your midst.”

“Пята колона” – група зрадників, що підтримує ворога і займається шпигунством чи саботажем; внутрішній ворог.

VS_sextrudmay6e4de52fb32598486d8237dacf24f656_sjerdjuchka_02

Verka Serduchka and Her Team – Вєрка Сердючка та її Команда

 • Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me
 • Обдури мене один –  раз сором тобі. Обдури мене ще раз – сором мені.

Genocide – Геноцид

Genocide is any of the acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group. (Wikipedia)

Геноцид – це які завгодно дії з метою знищення частково чи повністю національних, етнічних, расових або релігійних груп людей. (Wikipedia)

underthespellofpuppies

Under the Spell of the Poppies

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be the disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups. (Wikipedia)

В цілому, геноцид не обов’язково означає негайне знищення нації, за виключенням випадків, коли це досягається за допомогою масових вбивств всіх членів нації. Це скоріше може означати скоординований план різноманітних дій, спрямованих на знищення найважливіших основ життя національних груп, з ціллю поступового ліквідування самих цих груп. Ціллю такого плану може бути розвал політичних і соціальних інститутів, культури, мови, національних почуттів, релігії та економiчного існування національних груп, а також знищення особистої безпеки, свободи, здоров’я, гідності і навіть життя осiб, що належать до таких груп. (Wikipedia)

Cultural Genocide
Cultural genocide is a term used to describe the deliberate destruction of the cultural heritage of a people or nation for political or military reasons (Wikipedia)

 • Культурний Геноцид
  Культурний Геноцид – цей термін використовується для означення процесу навмисного руйнування культурної спадщини групи людей, або нації в політичних чи військових цілях). (Wikipedia)

Linguicide or Linguistic Genocide
Linguicide or Linguistic Genocide is a term describing the intentional causing of the death of a language (Wikipedia)

 • Лінгвоцид,чи Лінгвістичний Геноцид
  Лінгвоцид,чи Лінгвістичний Геноцид – цей термін використовується для означення процесу навмисного нищення певної мови. (Wikipedia)

Culturocide
Culturocide is a neologism. It is used in two different meanings: politically motivated killing of artists and writers and elimination as a cultural entity.

 • Культуроцид
  Культуроцид – це неологізм. Він використовується у двох значеннях: політично мотивованого вбивства художників і  писменників, або знищення культурної еліти.

“There’s no better way to promote a war than portraying the enemy as a blood-thirsty beast that must be killed in self-defense. And there is no better way to whip up enthusiasm for genocide than by representing the  intended victim as vermin, parasites, or disease organisms that must be exterminated for the purpose of hygiene.”

(“Less Than Human” by David Livingstone Smith, 2011)

 • Slavery

         Slavery is an institution that treat humans like domestic animals.

Noblese Oblige – Шляхетність зобов’язує

Posted in Andriy Danilko, Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on September 8, 2011 by Olena Starynets
Aristocrat. 2009 © Olena Starynets

Aristocrat. 2009 © Olena Starynets

Академік РАЕН Професор Ігор Смірнов ”вже знає, що так є така розкіш; є такі люди, які уві сні і у подсвідомості не сприймають зла – аритократи духу. Тобто, це не просто такий вираз, а фізіологія; але потрбні ще досліди.” (Russia, 1994)

Everybody Wants To Be Aristocrats – Всі хочуть бути аристократами

 • Everybody wants to be a princess or aristocrat.They are decent, moral people. Kings never killed millions people for nothing in gulags.
 • Всі хочуть бути аристократами
 • I am an aristocrat, literally. What is my secret? Yes, this is all about genetics and God. I know it all my life.
 • Remember, that Ukraine is the Eastern Europe. Our traditional aristocrats was nothing like the British aristocrats. West is Money, East is Glory.

Serduchka the Clown in a crown

 • That is joke about my drawing of a Byzantine princess in the crown.
 • Yes, 1/8 of my ancestors was the Byzantine Greeks from Crimea. They was a native population of the South of Ukraine and Crimea.There are more Hellenic genes in the Ukrainians then you think. Greeks was living more then 2500 years in Ukraine. Crimea is my! I am 100% the native Ukrainian in any way.

Project Verka Serduchka

Verka Serduchka the Napoleon

Verka Serduchka the Napoleon

 • Ambitious Project Verka Serduchka…
 • Danilko feels like Napoleon, not me. I am fine.
 • The Serduchka Project include unspeakable humiliations and tortures which my pen refuses to write. However, this is not just rape of the mind but violence too. This is a ritual kill. Here I am, naked and dead. They harvested parts my body of art, my whole artistic identity for their commercial exploitation.
 • The “Mama Music” agency is a real bone factory. You know, I’ve never seen anything like this. They not just steal my designs or ideas, but a whole artist package. Identity and body included. Also, they ruthlessly torture the author for years… This is a hate crime.
 • But God is watching. I am tired of the Serduchka’s Team.

2001 Verka Serduchka – this photo even better!

 • Serduchka shows her Hypnotic Powers.
 • Right, all those circles, stripes and discs are one of my favorite motives in my drawings and digital art since 2001.
 • Here Verka Serduchka looks like50% Nestor Makhno and 50% Napoleon. KGB hated Makchno.
 • Question: How it connected to the text of the Pirozhok song?
Mascarade. 2009 © Olena Starynets

Mascarade. 2009 © Olena Starynets

 • I hope you understand that some my digital art never was published. It was stolen from my computer and flush drives.
  So, if it is a date – 2009, for example, this is the date of publishing at large.

Psycological Torture – Психологічні Тортури

Psychological torture is “manipulation the victim psychologically until resistance is broken.” Psychological torture is as bad as physical torture because the worst scars are in the mind.

Психологічні тортури – це психологічне маніпулювання психикою жертви з ціллю зламати опір. Психологічні тортури не кращі від фізичних тортур, бо найгірші рубці залишаються у памяті.

The Years of Triumph – Роки Триумфу

Posted in Andriy Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on September 7, 2011 by Olena Starynets

Verka  Serduchka the Janissar and 2 “boy scouts” in uniform.

Вєрка Сердючка і “пластуни-бойскаути”

head

Magic

Every gulag has a few devils. В кожному гулазі є свої дияволи

 • I was a Scout Master (Plast) in Ukraine, Zaporizhzhia .
 • Danilko is not just an actor. Hi is on the mission. Death is driving behind him. He started his career on the high wave of terror, crimes and repressions which started in 1994 when Kuchma was elected.
 • Danilko made his career on the anti-Ukrainism. He was targeting the Ukrainian Soul and get promoted for his Janissary’s work.
 • However, those who was living in Eastern Ukraine faced a ruthless red terror and forced exile.
 • The Communist Mafia and KGB wanted to rule Ukraine without the Ukrainians. They shaped society just like their Bolsheviks grandfathers – killed everybody who was not one of them. “If you not with us you against us.”
 • “Luggage, airport, America,” they told me.
 • “For who they are cleansing Ukraine?” some people was asking themselves. Now, 20 years later and 8 million people less it’s time to make some thinking, if Ukraine still have some brain.
 • Ukrainian artists was repressed by the Kuchma’s government. Now, ex-president want to be a honorable artist of the Union of Ukrainian Artists.
 • Danilko not just stole my art ideas and even my identity. He literally raped and killed me.

The ex-KGB are ruthless with all real or imagined opponents.

 

BBC Connections – Зв’язки з Бі-Бі-Сі

Posted in Andriy Danilko, Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on September 6, 2011 by Olena Starynets

Verka Serduchka – 2007 – BBC – London

 • The BBC Russian Service was a big friend and admirer of Serduchka, especially some old man:

8_tn

Seva is infamous because his anti-Ukrainism.

 • Seva Novgorodsev is a pseudonym, his real name being Vsevolod Borisovich Levenstein.
 • In 1975 Seva was granted exit visas to Israel; however, as many others he chose Europe instead. 
 • Seva Novgorodsev: “I was told on numerous occasions that I was the one who brought the Soviet Union down”.
 • However, there was a lot of complaints about Seva. How he got away with all of that and for so long?
 • On September 4, 2015, at the age of 75, Seva Novgorodsev retired from broadcasting.
 • I never liked his programs and was not listening. My friends and relatives too. Who was listening him? Children of elite who wanted “brought down the USSR” and became oligarchs?

00_12

Seva who ‘brought down the USSR’

 • Well, good for you. Now we know who did it… Actually, we do not wanted “brought down the USSR” or destroy our country and die under ruins. We wanted freedom, peace and independence for Ukraine but we wanted change the USSR peacefully, without violence. We wanted a civilized divorce. It was not hurry.
 • Ukraine is not Scotland.

What is common between Seva and Serduchka?

 • Well, I do not know. Charisma? Yes, they have charisma on an almost supernatural level. Hard to argue with that.

OZ_2

Wizard of Oz

 • Anti-Ukrainism. They both do not like Ukrainians, who speck the Ukrainian language and labels them “nationalists.”

Anti-Ukrainism is the hating of or prejudice against Ukrainians. (In this usage, it generally is applied to the ethical Ukrainians only). One of the most famous acts of the anti-Ukrainism was during 1932-1933, when Joseph Stalin and the Russian Communist (Bolsheviks) party killed 10 millions of Ukrainians in the event known as the Holodomor (Ukrainian genocide) of 1933.

Антиукраїнізм – це ненависть, або упередження до українців. (У цьому розумінні термін вцілому застосовується тільки по відношенню до етнічних українців.) Один з найбільш відомих актів антиукраїнізму відбувся у 1932-1933, коли Йосип Сталін і російська комуністична партія більшовиків вбили 10-12 мільйонів українців під час події відомої як Голодомор (Український геноцид) 1932-1933).

 • They both hate me. Actually, I was one of those who was complaining about Seva. Also, he payed me back.

2007- Serduchka & her pretended mama in the new dresses

 • Believe or not, but this is my long yellow T-short for sleeping with big flowers. I sent the same to my mom too. But my T-shorts was not so ugly and without blue butterflies.

Verka & her mother in London – 2007

 • My mother died in 2009 at the age of 90. She was a very handsome woman and was working as a surgery nurce in the military hospital in Leningrad during WW2.

British aristocrats and ugly old ladies of Ukraine

 • Danilko-Serduchka has very powerful friends which push him/her on the front line of politics.

“I always wanted to be a princess.” (Verka Serduchka)

Keeping Up Morale – Serduchka’s Rally in Russia

 •  A Princess of the New Order surrounded by storm troopers and youthful enthusiasts.

A Uniform Code  for the Young – War Dances

“The National Socialist revolution and the Nazi Party were animated and dominated by militaristic homosexuals, pederasts, pornographers, and sadomasochists.” (The Pink Swastika by S.Lively and K. Abrams)

“Націонал-соціалістична революція і партія нацистів надихалася і керувалася мілітаристськими гомосексуалістами, педерастами і порнографістами.” (Рожева Свастика – С.Лівелі і К. Абрамс)

“Any lie, frequently repeated, will gradually gain acceptance.” (Josef Goebbels)

“Whenever I hear the word “culture”, I reach for my revolver.” (Hermann Göring)

Verka Serduchka – Copyright © Criminal – Вєрка Сердючка – Копірайт © Бандит

Posted in Andriy Danilko, Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on September 4, 2011 by Olena Starynets

Verka Serduchka – Logo

CORYRIGHT

©

CRIMINAL

ТОВ «Мама Мюзік» сьогодні опікується авторськими правами Андрія Данилко.

 • This is my Star, Serduchka!

White Star & Smile. 2004-2005 © Olena Starynets

 • I am not suffer from the clinical narcissism. This is my 1981 photo which became a digital illustration to the fragments of my manuscript I posted in 2005. I was trying to figure what was wrong with the Soviet society which labeled me as an enemy of the state. I was nice girl and absolutely nothing was wrong with me.
 • Without my star and glasses Serduchka is nthing. Actually, she is not a woman, but man. Andriy Danilko – female impersonator.

Once Danilko wanted to take off my star, but he cannot

 • Not everybody could became a career torturer and murder
 • He is not an actor, but a military robot; a parrot-like individual
 • Verka Serduchka deserves a chocolate medal for her/his service

“Every journalist knows that there are two sides to every story – sometimes many more than two” (Seymour Hersh).

Everything Matter

238px-Starbucks_Corporation_Logo_2011.svg

Starbucks Logo

It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.” 

(Antoine de Saint-Exupery)

“When you in hole, quilt digging!” (Pour Your Heart Into It’ How Starbucks Built A Company One Cup At A Time by Howard Schultz)

Moral, Legal, And Ethical

 • When I was doing my illustration for my website I was thinking about heroes from the old Slavic fairy-tales, Olena the Beautiful and Olena the Wise. Those girls was with the magic star in their foreheads.When I was born my brother was reading those fairy-tales and he advised my parents to give me that magic Ukrainian name which echoed the name and fame of Helen of Troy. So, now you got my point. My star was a poetic metaphor. I am an artist and poet. I am not a clown or assassin.
 • Was the Starbucks logo somehow influenced me at a subconscious level? I do not know. Probably. The Starbucks is a part of the American way of life and the collective subconscious.
 • However, I was not jumping around with the Starbucks Star on my head. Also, it never was my logo or my brand. More, I was not using my modest illustration for any commercial purposes.
 • I was not mocking the Starbucks.
 • It was long time ago.

Bad Monkey

 • Serduchka’s star was mocking my star. More, Serduchka was targeting me personally.
 • However; this image is subconsciously connected not only to the Starbucks logo but to the famous Red Kremlin stars too.
 • Is not it funny?

Hollywood Connections – Зв’язки з Голівудом

Posted in Andriy Danilko, Андрій Данилкo, Вєрка Сердючка, Eurovision, Eurovision 2007, The Verka Serduchka Project, Verka Serduchka on August 30, 2011 by Olena Starynets

Yellow Brick Road – Дорога з Жовтої Цегли

Yellow Brick Road – from my old web site – I wanted come back to Ukraine one day…

 • Дорога з Жовтої Цегли

This picture was a real present for Danilko and his Team. “The heart of Oz, near the corner of Larrabee and Santa Monica Boulevard in West Hollywood” (“Not in Oz Anymore” by Jeffery P. Dennis).

Making Something Out Of Nothing

 • Ця картинка на моїй веб-сторінці була справжнім дарунком для Данилка і його Команди. Геї живуть в глобальній Країні Оз, “серце якої знаходиться у Західному Голівуді, неподалік рогу Ларабі і бульвару Санта Моніка.” Тепер з мене можно було знущатися і розпускати плітки про мою нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію. “Який там політичний притулок – брехуха. В Україні ж нема політичних біженців!” 

yellowbrrd1

The Oz country

Where is the heart of the Oz country? Where other parts of Oz? “Other parts of Oz: Castro Street in San Francisco, the West Village in New York, le Marais in Paris” (“Not in Oz Anymore” by Jeffery P. Dennis).

 • “Інші частини Країни Оз – Кастро стріт у Сан Франциско, Вест Вілідж в Ню Йорці, Ле Мараіс у Парижі.”

Nothing Takes Center Stage

Yellow Brick Road – Дорога з Жовтої Цегли (Eurovision 2007)

 • “Only 10% of the population is gay” (“Not in Oz Anymore” by Jeffery P. Dennis), but Danilko feels like he is a majority member. Well, he is a very well connected man.

Verka Serduchka – Los Angeles 2012

 • Як ви думаєте хто ходить на Данилкові концерти у Лос Анжелесі? Українська діаспора з синьо жовими прапорами?

“Если раньше Сердючка сыпала рассказами из жизни на украинском хуторе и в провинции, то теперь свои монологи она ведет из Манхэттена (там она гастролирует, живет в пентхаузе крутого отеля), рассказывает о встречах с олигархами на Венецианской биеннале, а также о знакомстве с Путиным.”

http://www.fontanka.ru/2011/06/30/131/

Nothing Becomes Everything

“Verka Serduchka is one of Ukraine’s biggest pop stars. She’s not really a singer…or an actress. In fact, she’s not even a she. This is a star with identity issues” ( The Two Faces of Verka Serduchka by Brigid McCarthy, The World ⋅ April 7, 2010).

hollywoodspy

Paul Feig and Melissa McCarthy

 • Paul Feig wrote, directed, and produced the 2015 spy comedy movie Spy for 20th Century Fox, starring Melissa McCarthy.
 • Some newspapers in Ukraine wrote that friends of Danilko (Serduchka) in America decided to help him because he got very unpopular in Ukraine. Poor little baby… Ukrainians are so mean…
verka-serduchka-spy-movie-melissa-mccarthy

It Is a Hollywood Secret – A Story About the Evil Ukrainian Twin

Spy

 • Verka Serduchka was in reality a huge inspiration for this movie…a gold mine.

Film-Review-Spy-CAT-LADYCPsVk3zWoAAKdWX

Spy2015_TeaserPoster

 • “Although people must look in order to see, looking by itself is not enough…We argue that the key factor is attention. Inattentional blindness can turn something into nothing…Needless to say, inattentional deafness is just as common a problem. How often have you talked with people only to discover they haven’t heard a word you said?” (The Hole in the Universe by K.C.Cole,2001)

e7218f5-clipboard012

What color is your star?

 • Danilko, a neurotic man who sought to escape the troubles of his dark past by allowing Serduchka’s identity to subsume his own. Danilko made his career with the help of anti-Ukrainian forces in Ukraine. He has some very dark secrets in his past. One of his victims is a Ukrainian artist and poet in exile – Olena Starynets. She got a political asylum in America in 1999 and now is a citizen of the United States. This story is a real spy saga…
 • Olena Starynets was a witness of atrocities, ethnic cleanings in the Eastern Ukraine which started when Kuchma became a President of Ukraine in 1994.
 • While Serduchka was mocking her, Olena’s life in America became a real hell. She was labeled as a gay, prostitute and lair. Her documents and identity was stolen. Her art was posted on porno sites, she was stalked and humiliated in all possible ways. People from Hollywood who are connected to sex industry was after her. Why? Why a Ukrainian dissident, now 60 years old women, a typical intellectual in glasses is targeted by those people? Right, this is all about how to trash a reputation of the “Ukrainian nationalist.” When I was leaving Ukraine to America some people told me that “all Ukrainians should work in the uranium mines.”  Do you know that population of Ukraine is now 8 million less than in 1993? What is so funny about genocide?
 • The KGB people in my city told me, that they do not send nobody in Siberia anymore because it is too expensive. Instead, they send the Ukrainians abroad and oversees. So, America is the equivalent of gulag for them. Why not if the American tax payers are paying for everything. Pretty clever.
 • Nobody was after Danilko all those years. He was making a big backs while he was dancing on the funeral of Ukraine.
 • Actually, he even not a gay. He is just using gays. He is using everybody because he is a people user.